Yhteyksiä

Hankkeen yhteystiedot

A-klinikkasäätiö, Verkottaja 2013-2016
Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki
Puh 010 50 650 | Faksi (09) 175 276
Email http://verkottajahanke.fi/

(klikkaa yhteystiedot)

Verkottaja Innokylässä

Yhteistyökumppanit

Aiesopimus:

http://mtkl.fi/

http://www.mielenterveysseura.fi/fi

http://a-kiltojenliitto.fi/

http://www.kuntoutussaatio.fi/

http://www.sovatek.fi/

http://www.otu.fi/

http://www.yad.fi/

http://www.stophuumeille.fi/

 

Yhteistyötahot prosesseissa:

mm. THL https://www.thl.fi/( Soste- ja SOSKU-hanke), Eksote, Emppu (Espoo), HYKS Espoon alueen psykiatria, Järvenpään Seurakuntaopisto ja järjestöverkosto, Suomen Palvelunohjaysyhdistys http://www.palveluohjaus.fi/index.php/fi/spo-ry, KokoA (Koulutetut kokemusasiantuntijat ry) http://www.kokemusasiantuntija.fi/,  Muotialan toiminetkeskus, Puisto/kokemusasiantuntijatoiminta http://www.muotiala.fi/puisto/puiston-kansalaistoiminta/kokemusasiantuntijatoiminta/ Laurea, Hyvinkää, Loviisan A-klinikka, Mielen avain, MPNet, Sosiaalitaito Oy, SOVATEK http://www.sovatek.fi/ , Tampereen Yliopisto, EHYT http://www.ehyt.fi/

Kuntayhteistyötahot: mm. Espoon kaupunki (mielenterveys- ja päihdetyö ja Aikuissosiaalityö), Helsingin kaupunki (psykiatria- ja päihdepalvelut), Järvenpään kaupunki (Aikuissosiaalityö), Kouvolan kaupunki, Porvoon kaupunki (Aikuissosiaalityö ja Päihdeklinikka), Sipoon kunta, Keravan kaupunki ja Tampereen kaupunki (sosiaali- ja terveystoimi).

A-klinikkasäätiön sivustoja

http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/

http://www.a-klinikka.fi/koulutus

http://www.a-klinikka.fi/kehittaminen-ja-tutkimus

http://www.a-klinikka.fi/sahkoiset-palvelut

http://www.paihdelinkki.fi/