Verkottaja 2013-2016

Verkottaja-hanke toteutti neljän toimintavuotensa aikana päihde- ja mielenterveystyön

  • järjestöjen ja toimijaverkostojen yhteistoimintaa ja foorumeja (MiePäOsaa, Verkot, Vety, MPNet ym. yhteistyö); 

  • jaetun osaamisen yhteisvalmennusprosesseja alueella ja paikkakunnilla Suomessa (yhteistyössä paikallisten palveluorganisaatioiden ja järjestöjen kanssa);

  • KokeNet-kokemeusneuvojapalvelua (päihde-erityinen) verkossa ja kasvokkaisesti;

  • päivitettyvää tietoa alan kehittämistoiminnasta sekä tiedottamalla ajankohtaisista tapahtumista. 

TUOTOKSET

  • 122 koulutus- ja seminaaritapahtumaa sekä 83 muuta tapahtumaa (foorumit, neuvottelupäivät, verkostojen kokoontumiset).

  • Rahoitettuun toimintaan osallistui kaikkiaan 4327 henkilölle (osallistujien ”pääluku”), joista eri henkilöitä oli 1312.

  • Toimijayhteistyöhön (järjestämiskumppanit) kytkeytyi runsaat 50 eri toimijatahoa ja organisaatiota ja liitännäisverkostoja (osallistujatahot) tavoitettiin yli 150.

  • KokeNet-Kokemusneuvontapalvelun verkkoneuvontaa annettiin kaikkiaan 500 kertaa (15-17 neuvontaa kuukausittain).    

  • Verkkosivuja ja käytti vuosittain n. 4000 yksittäistä henkilöä, 16 000 tapahtumaa vuosittain. Facebook-sivuilla rekisteröityi n. 500 tykkäystä (31.1.2017). 

LOPPUTUOTOKSET 2013-2016 -raportti.pdf

"Verkottajan Kammareissa - kutsu yhteiskehittamisen tiloihin"

Verkottajan osaprosessina toteutettu KokeNet jatkaa www.kokenet.fi - mieli mukaan laajennuksella 2017-2019.

"Verkottajamainen" toimijayhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen jatkuu myös edelleen A-klinikkasäätiön kehittämisyksikön toimintana. Tietoa kehittämiskoordinaattori (30.6.2017 saakka) Ari Terävä 045 6577 465 etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi.

**************************************************

Verkottaja-hanke kuvana.pdf

Verkottaja_esite.pdf

KokeNet_esite.pdf

Hanketyöntekijät