MiePäOsaamisen-verkosto jatkaa toimintaansa

Verkottajan ja MTKL:n organisoima MiePäOsaa-verkosto on edistänyt vuodesta 2013 mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen kehittämisen avointa järjestötoimijayhteistyötä.

Verkosto jatkaa työskentelyään A-klinikkasäätiön kehittämisyksikön, KokeNet-mieli mukaan 2017-2019 -projektin ja Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden KokoA ry:n yhteistyönä sekä THL (Sokra) tukemana.

Toiminnassa painotetaan vaikuttamista päihde- ja mielenterveystyön osaamisen kehittämiseksi mm. alan opetuksen ja koulutuksen yhteisten kriteerien määritteleminen sekä alan päihdeopettajien ja -kouluttajien verkostoitumisen kehittäminen.

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1260547

https://www.facebook.com/groups/973870946009125/

 

Ajankohta: 

Maanantai, 27.02.2017 - 09:00