Aineistoa

Tämä sivu tulee sisältämään aineistoja ja materiaaleja päihde- ja mielenterveystyön toimijayhteistyön edistämisen ja osaamisen kehittämisestä.

VERKOTTAJA TOUR 2016. Verkottaja-hanke ja sen KokoNet osahanke totettivat palvelualue/yksikkökohtaamiset viimeisen toimintavuotensa aikana Kouvolassa, Lahdessa, Salossa, Tampereella, Mikkelissä, Järvenpään Päihdesairaalassa ja Hämeenlinnassa. Tapaamisten esittelyaineisto.pdf

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijatoiminnan kytkeminen osaksi toimijayhteistyötä ("yhteiskehittäminen") on olennainen osa Verkottaja-hankkeen toimintaa.

A-klinikkasäätiön Vertaisstoiminnan 1. kehittämispäivä järjestettiin 18.2.2016 Järvenpään päihdesairaalassa. Kehittämispäivän aineistoa

A-klinikkasäätiön vertais- ja kokemuasiantuntijatoiminnan II neuvottelupäivä 20.1.2017 Kouvolassa Neuvottelupäivän aineistoa

Huuko-kehittämishankkeet 2001-2012

Verkottaja-hanke jatkaa A-klinikkasäätiön aikaisemmissa HUUKO -kehittämis- ja koulutushankkeissa kehittettyä toimijayhteistyön perinnettä ja konseptia. Ensimmäiset kolme Huuko-projektia 2001-2009 kokosivat, kouluttivat ja verkostoivat, erityisesti huumausaineita käyttäviä työssään kohtaavia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa toimivia henkilöitä yhteistyön, osaamisen ja työssä jaksamisen kehittämiseksi.

MieliHuuko-projekti 2010-2012 kohdentui laajemmin päihde- ja mielenterveystyön erilaisten toimijoiden yhteistyön ja jaetun osaamisen edistämiseen Hanke tuotti  yhteenvetonaan 2012 verkkojulkaisun  Päihde- ja mielenterveystyötä yhdessä

Koulutusmateriaaleja